Quy Định

Phòng thu chỉ phục vụ những khách hàng có gọi điện yêu cầu đặt phòng trước.


Phòng thu chúng tôi chỉ cho phép những người có phận sự liên quan và nhiều nhất là 2 người khách vào phòng thu trong lúc làm việc. Nếu sự có mặt của khách làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc, chúng tôi có quyền mời ra khỏi phòng thu.


Khách hàng nên đến đúng giờ như đã đăng ký với phòng thu. Chúng tôi sẽ chỉ thông cảm về giờ giấc nếu như lịch phòng thu còn trống.


Phòng thu sẽ xếp lịch ngay khi khách hàng đăng ký. Nhưng trong khoảng thời gian từ ngày đăng ký đến ngày thu, xin quý khách hàng liên hệ chúng tôi để đặt cọc trước 50% chi phí. Không nhận được tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ không bấm máy.


Phòng thu sẽ chỉ giao sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng cho khách hàng sau khi đã nhận thanh toán đủ 100% chi phí.