Dịch Vụ

Thu ca | Mix | Master cơa bản (Single Track

Thu ca | Mix | Master cơa bản (Single Track

Thu ca | Mix | Master chuyên nghiệp (Multi Tracks)

Phối nhạc (Cover)

Phối nhạc (Mới | Remix)

Viết lời cho giai điệu có sẵn

Thu Voice (Phim | Quảng cáo)

Làm hiệu ứng âm thanh (Phim | Game | Quảng cáo)

Phối nhạc nền (Phim | Game | Quảng cáo)

Lồng ghép | Chỉnh sửa | Final Mix (Phim | Quảng Cáo)

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ